Zdravstvo - međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo

Ovaj dokument analizira obaveze Bosne i Hercegovine u oblasti zdravstvene zaštite u skladu sa međunarodnim standardima.

Navode se segmenti različitih deklaracija i povelja koje se odnose na oblast zdravstva, kao što su Ustav Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organisation), Evropska socijalna povelja, Deklaracija o pravima pacijenata u Evropi, kao i ostale ratificirane međunarodne dokumente koji obavezuju BiH u oblasti zdravstva: Evropska konvencija o zaštiti ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencija o pravima djeteta, Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom, UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, itd.

Dokument opisuje i zakonski okvir u BiH, počev od strategija za razvoj na entitetskim nivoima - Strateški plan razvoja zdravstva FBiH 2008-2018, Strategija Primarne zdravstvene zaštite FBiH, Strategija razvoja zdravstvene zaštite RS za period 1996-2000, te Strategija Primarne zdravstvene zaštite RS.

Dalje, govori se o postojećim zakonima u okviru zdravstvene zaštite i osiguranja koji regulišu zdravstvenu zaštitu i osiguranje na entitetskim nivoima, kao i na nivou BiH.

Na kraju, opisuju se nadležnosti zavoda zdravstenog osiguranja i inspekcija u zdravstvu.