Vodič za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

Vodič za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite prije svega analizira zakone koji regulišu ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu  u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj: Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS, Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH i RS, Odluku o participaciji FBiH i Odluku o participaciji RS. 

Potom, Vodič objašnjava kako tražiti zaštitu prava iz zdravstvenog osiguranja tj. kojim se nadležnim institucijama treba obratiti u ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu a kojim u slučaju kršenja prava iz zdravstvenog osiguranja. 

Na kraju, Vodič daje instrukcije za podnošenje žalbe prema Zakonu o pravima. obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH. 

Za više informacija, možete pročitati cio Vodič za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite koji se nalazi u prilogu.