NEMA USLOVA ZA ISTRAŽIVANJA

Grad/Opština: 
Sarajevo
Mi nemamo uslova za naučno istraživački rad. Bez para nema ni zdravlja.