Reportaže

Decembar 2017

Jedno od najčešćih, ako ne i najučestalije nezarazno oboljenje ustanovljeno u Bosni i Hercegovini zasigurno jeste dijabetes. Obzirom da ova bolest pogađa svaku desetu osobu, u državi sa malo stanovnika/ca poput Bosne i Hercegovine, velika je...

Decembar 2017

Autoimuna oboljenja su, jednostavno rečeno, bolesti tijela čiji imunitet sabotira organizam u normalnom odgovoru na većinu stanja koja ga mogu zateći: bakterije, virusi, gljivice, paraziti i dr. Kada se imunološki sistem poremeti, tijelo vrši...

Oktobar 2017

Sa namjerom da ispunimo svoju misiju i uključimo javnost u detektiranje problema zdravstvenog sektora BiH, te na taj način dovedemo do unaprijeđenja istog za sve nas, 04. jula 2017. godine organizirali smo sastanak sa nekoliko predstavnika/ca...

Oglasi se

Želite da podijelite svoju priču u vezi sa zdravstvom u zemlji? Pritisnite dugme Oglasi se, direktno snimite svoje svjedočanstvo i podijelite ga sa ostalim građanima BiH. Zajedno smo glasniji!