Zadaci Udruženje građana oboljelih od Morbus Chron i ulceroznog kolitisa Bosne i Hercegovine

Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog kolitisa Bosne i Hercegovine, osnovano je 2002. godine, a danas broji više od 1300 članova na području cijele države. Udruženje daje podršku oboljelim od pomenutih bolesti, angažujući se na poboljšanju zdravstvenog stanja, te socijalnog i pravnog statusa pacijenata.