Reumatoidni artritis

Pravovremena dijagnoza i pravilan tretman najbolji su načini da se pristupi liječenju bolesti pod imenom REUMATOIDNI ARTRITIS. U Bosni i Hercegovini na pravilnu dijagnozu može se čekati i nekoliko godina radi kompliciranosti sistema zdravstvene zaštite, iako je nekada i 6 mjeseci, koliko inače traje dijagnosticiranje, previše.