Vaša kćerka ima pravo da bude osigurana preko Ministarstva za obrazovanje Vašeg kantona sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj:30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).

Pitanje: 

Ja imam problem sa osiguranjem. Moja 12 godišnja kći je bez knjizice zato što je rodjeni otac ( moj bivši muz) skinuo sa osiguranja koje on ima sa zeljeznice FBiH.

Ja imam problem sa osiguranjem. Moja 12 godišnja kći je bez knjizice zato što je rodjeni otac ( moj bivši muz) skinuo sa osiguranja koje on ima sa zeljeznice FBiH. Ja ne radim i ne mogu djete osigurati. U socijalnom kazu da moram biti ugrozena ( da nemam ništa od imovine na sebi) da bi ona mogla dobiti neko osiguranje. Ne znam sta da radim.
Odgovor: 

Vaša kćerka ima pravo da bude osigurana preko Ministarstva za obrazovanje Vašeg kantona sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj:30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).

Predlažem, dakle, da se obratite Ministarstvu Vašeg kantona nadležnom za obrazovanje i da Vas oni informišu o pravima koja Vam pripadaju.

2009. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH:

''Tijelo uprave kantona mjerodavno za obrazovanje - za učenike odnosno studente koji nisu osigurani po drugoj osnovi sukladno članu 19. tačka 13a. Zakona, kao i za učenike odnosno studente koji vrše praktičan rad u vezi sa nastavom“.

 

Ovim izmjenama i dopunama zakona se daje pravo djeci, učenicima i studentima, koji nisu osigurani po drugom osnovu da budu osigurani od strane kantonalnog ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Osim toga, predlažem Vam i mogućnost da sudskim putem zatražite od oca Vaše kćerke (Vaš bivši muž) da osigura svoje vlastito dijete.