U slučaju da niste zadovoljni odlukom direktora imate pravo tražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog ministra zdravstva u roku od 15 dana od dana prijema odluke kako to i reguliše član 42. pomenutog zakona.

Pitanje: 
Odgovor: 

Poštovani,

Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima navodi se da pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, ili postupkom, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove neposredno ili pisanim putem.

O podnijetom prigovoru pacijenta direktor bez odlaganja pribavlja izjašnjenje komisije za prigovore pacijenata zdravstvene ustanove, koja utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice iznijete u prigovoru, i to najkasnije u roku od tri dana od dana podnijetog prigovora.

Drektor zdravstvene ustanove, odnosno nosilac odobrenja za privatnu praksu, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja prigovora , donosi odluku.

U slučaju da niste zadovoljni odlukom direktora imate pravo tražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog ministra zdravstva u roku od 15 dana od dana prijema odluke kako to i reguliše član 42. pomenutog zakona. Pri tom uzmite u obzir da ukoliko se prigovor podnosi protiv odluke direktora zdravstvene ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Federacija prigovor se podnosi federalnom ministru, a ukoliko se prigovor ulaže protiv odluke direktora zdravstvene ustanove čiji je osnivač kanton ili općina rješavanje prigovora je u nadležnosti kantonalnog ministra zdravstva.

Ukoliko ni tada ne budete zadovoljni možete protiv konačnog rješenja nadležnog ministra zdravstva, pacijent može tražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog suda u skladu sa zakonom.

O načinu podnošenja prigovora, KCUS na svojoj web stranici www.kcus.ba informiše pacijente o načinu podnošenja žalbi i prigovora. Ako žalbe, pohvale i prijedloge želite izraziti u pismenom obliku na raspolaganju Vam je 35 sandučića, postavljenih za te namjene unutar KCUS-a. Od odgovorne sestre odjeljenja možete tražiti da Vam se obezbijedi anketni listić. Takođe, vase žalbe, pohvale i prijedloge možete dostaviti putem e-maila na adresu info@kcus.ba .