Prim. dr. Zlatko Kravić: Tehnička opremljenost bolnica

Razgovarajući sa prim. dr. Kravićem saznali smo da je opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ potpuno digatilizirana. Po njegovim riječima, digitalizacija zdravstvenih ustanova na nivou cijelog Kantona Sarajevo je značajno odmakla.

Video: