Bilo bi dobro da imamo informaciju na koji tačno Zakon, Odluku, Sporazum. se poziva Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u svom odgovoru na Vaš zahtjev, kako bih Vam mogao dati tačan odgovor na Vaše pitanje.

Pitanje: 

meni se dogodilo da sam sa 4-mjesecnim blizancima otisla samo u drugi kanton, u grad udaljen 300 km od Sarajeva ... jedno dijete dobilo opstruktivni bronhitis i lijecili smo ga u bolnici u tom drugom kantonu ...

meni se dogodilo da sam sa 4-mjesecnim blizancima otisla samo u drugi kanton, u grad udaljen 300 km od Sarajeva ... jedno dijete dobilo opstruktivni bronhitis i lijecili smo ga u bolnici u tom drugom kantonu ... kad smo se vratili u Sarajevo, ja podnijela Zahtjev za povrat sredstava ... odg uslijedio nakon nekog vremena gdje ZZO KS donosi odluku da mi vrati trosak samo inicijalnog pregleda i tretmana, te me upucuje na odredbu kojom sam bila duzna da, nakon inicijalnog pregleda i tretmana, krenem na put od 300 km do prve zdravstvene ustanove s kojom oni imaju ugovor ...
Odgovor: 

Bilo bi dobro da imamo informaciju na koji tačno Zakon, Odluku, Sporazum. se poziva Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u svom odgovoru na Vaš zahtjev, kako bih Vam mogao dati tačan odgovor na Vaše pitanje.
Odgovor će prema tome biti u skladu sa informacijama i podacima koje imamo.
Zakonom o zdravstvenom osiguranju „Službene novine Federacije BiH“, broj (30/97 i 7/02) propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika.
Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu „Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada“, Službene novine Federacije BiH, (broj 41/01), tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. U slučaju potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost mjerodavnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko su davanja za pruženu uslugu  u vrijednosti do 300KM, potrebno je obratiti se zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo radi refundacije sredstava.
Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo razmatra hitnost pružanja zdravstvene usluge, te vrši povrat sredstava u slučaju opravdanosti iste.
Mišljenja smo, prema informacijama koje možemo vidjeti iz Vašeg pitanja, da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS postupio u skladu sa važećim zakonskim propisima.